Evens Foundation
Living together harmoniously in Europe

What's your ID?

What's your ID?

Hebben we in Europa zoiets als gemeenschappelijke, gedeelde waarden? En indien ja, interpreteren we deze waarden op eenzelfde manier? En is de Europese Unie een unie gebaseerd op waarden?

In What’s your ID, een interactieve workshop over Europese waarden voor (jong)volwassenen (vanaf 17 jaar), staan deze vragen centraal. De workshop vormt een uiterst boeiende manier om met een groep mensen te reflecteren over waarden en de concrete invulling daarvan.

Vanuit de vraagstelling of we in Europa bepaalde waarden en een identiteit delen, stuurde de Evens Stichting in 2011 een filmmaker op pad om dit met de camera in de hand uit te zoeken. Het resultaat is documentaire I am Europe waarin Europeanen uit 7 verschillende landen aan bod komen om daarover te reflecteren. Ze geven ons via persoonlijke verhalen een inkijk in hoe zij de zogenaamde Europese waarden invullen en concreet maken in hun dagelijks leven.

Om met deze schat aan informatie en discussiestof aan de slag te gaan, besloot de Evens Foundation om er een workshop aan te koppelen. Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap werd gevraagd om de opdracht uit te voeren.

In het eerste gedeelte van de workshop onderzoeken de deelnemers hun eigen ideeën over waarden. Welke waarden vinden zij belangrijk voor een leefbare samenleving? In het tweede gedeelte vergelijken de deelnemers hun ideeën met deze van de Europeanen in de documentaire én van hun collega-deelnemers. In het derde gedeelte wordt dieper ingegaan op de Europese Unie. Hoe vertaalt de EU deze waarden in maatregelen? Volstaat dit? De deelnemers bespreken enkele voorbeelden van hoe de EU de waarden interpreteert en denken na over aanbevelingen. Hier wordt ook kort de EU en haar werking geïntroduceerd. Tot slot reflecteren de deelnemers over de vraag of dit nu Europese of universele waarden zijn.

Doelstellingen:

De workshop is apolitiek en biedt geen antwoorden, maar wil Europeanen aanzetten tot kritische reflectie over waarden op basis van concrete voorbeelden en eigen ervaringen. Er wordt ook heel wat inhoudelijke informatie over de Europese Unie meegegeven. Tegelijkertijd oefenen de deelnemers hun democratische vaardigheden en hopen we hun gevoel van Europees burgerschap te versterken.

De workshop bestaat momenteel in het Engels, Frans en Pools en is volledig gratis. De Nederlandse vertaling is op komst. Het pakket bevat een prezi-presentatie, de handleiding voor de workshopbegeleider, invulformulieren voor de deelnemers en de documentaire film.  In principe kan iedereen met dit materiaal aan de slag. Afhankelijk van de gekozen modules duurt de workshop drie tot vier uur. Een groep van ongeveer 20 personen is ideaal als doelpubliek, maar het format kan aangepast worden aan veel grotere groepen.

Indien u met dit materiaal aan de slag wil, aarzel niet om contact op te nemen met magda@evensfoundation.be, dan bezorgen wij u het nodige.