Evens Foundation
Living together harmoniously in Europe

Jakie jest Twoje ID?

Jakie jest Twoje ID?

„Jakie jest Twoje ID?” to warsztat dla wszystkich zainteresowanych tematyką odkrywania naszej tożsamości oraz rozmową na temat wartości europejskich. Projekt jest zainspirowanych filmem “I am Europe” Jefa i Margot Vingerhoedt, wyprodukowany przez Fundację Evens.

“Jakie jest Twoje ID” to narzędzie, które umożliwia eksplorację wartości, które są dla nas wspólne, łączą nas i budują naszą demokratyczną tożsamość. Celem projektu jest budowanie platformy otwartego i   partnerskiego dialogu.

Czy mamy  w Europie zestaw wartości podzielany przez wszystkich? Jeśli tak, czy wszyscy interpretujemy je tak samo? Czy Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach?

Warsztat „Jakie jest Twoje ID?” wykorzystuje cytaty i przykłady z filmu jako punkt wyjścia do próby zgłębienia tematu wartości europejskich. Materiały warsztatowe są dostępne online w wersji angielskiej, francuskiej oraz polskiej.

W pierwszej części warsztatu uczestnicy przyjrzą się swoim własnym pomysłom dotyczącym wartości. Jakie wartości uczestnicy uważają za istotne dla społeczeństwa, w którym można żyć? Druga część warsztatu dokonuje porównania pomysłów uczestników z wartościami przedstawionymi w filmie “I am Europe” uzupełnionych poglądami pozostałych uczestników warsztatu.

Trzecia część stanowi bliższe przyjrzenie się kontekstowi europejskiemu: jak Unia Europejska przekłada te wartości na konkretne działania? Czy to wystarczy? Uczestnicy będą omawiać życiowe przykłady tego, jak UE interpretuje te wartości oraz – tam, gdzie jest to potrzebne – formułuje swoje rekomendacje. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy, z których każda omówi jeden konkretny aspekt. Na zakończenie warsztatu wartości zostaną umieszczone w kontekście uniwersalnym.

Warsztat nie zawiera odpowiedzi na poruszane zagadnienia. Pobudza on uczestników do refleksji nad wartościami europejskimi w oparciu o konkretne przykłady, sytuacje i własne doświadczenia. Warsztat oferowany jest nieodpłatnie dla wszystkich tych, którzy pragną zgłębić temat „wartości europejskich”.

Film, podręcznik dla prowadzących oraz prezentacje są oferowane nieodpłatnie. Wszystkie prawa autorskie stanowią własność Fundacji Evens oraz Ryckevelde vzw.

Partnerem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Projekt  jest zrealizowany  w Polsce w ramach programu Akademii Nowe Horyzonty.

Trwa nabór do Warsztatów Filmowych! Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować filmowania. W szczególności zapraszamy nauczycieli i animatorów, dla których dodatkowo przygotujemy specjalne zajęcia na temat edukacji i animacji filmowo-medialnej. Zapraszamy do kontaktu z Pauliną Haratyk email: paulina@noweoryzonty.pl Nabór trwa do 20 września. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Podczas warsztatów filmowych nauczymy filmowych podstaw, które wykorzystacie realizując własną etiudę. Dowiecie się wszystkiego, co o filmie wiedzieć trzeba. Pokażemy także, jak wykorzystać wiedzę w przyszłości, jak działa prawo autorskie oraz w jaki sposób kino może się przydać w różnych dziedzinach życia, np. w edukacji i animacji.

Do tej pory w Polsce odbyło się wiele spotkań w ramach projektu, ostatnie nasze warsztaty odbyły się we współpracy z Biurem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu, w ramach inspirującej debaty między pokoleniowej oraz spotkania warsztatowego, oto krótka relacja TU.

Jeśli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem warsztatu lub debaty, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Magdaleną Braksator: magda@evensfoundation.be