Evens Foundation
Living together harmoniously in Europe

Difficult topic. Deal with it!

Difficult topic. Deal with it!

Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie? Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić? W projekcie chcemy opracować i przećwiczyć metody i techniki rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów na trudne tematy w środowisku szkolnym, które będą stanowiły gotowy model dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, a także rodziców.

W ostatnich latach w Polsce nasilają się sygnały świadczące o radykalizacji młodych ludzi. Potwierdzają to badania (m.in. “Młodzież 2013” CBOS), z których wynika że rośnie liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych (38 proc.) dla których demokracja nie stanowi już nadrzędnej wartości („niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne”), pogłębia się także radykalizacja zwolenników ideologii prawicowych. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku odsetek badanych deklarujących skrajne poglądy prawicowe osiągnął 37 proc.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie platformy do rozmów o trudnych tematach oraz podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

●Ułatwienie podejmowania w szkołach i lokalnym środowisku merytorycznych, opartych na wzajemnym szacunku rozmów na trudne i „niewygodne” tematy.

●Udostępnienie nauczycielom/-kom i uczniom i uczennicom sprawdzonych i  gotowych metod pracy w sytuacjach kryzysowych.

●Zachęcenie nauczycieli i nauczycielek do podejmowania działań wokół trudnych tematów – inicjowania rozmów, debat, akcji społecznych i teatralnych i filmowych, oraz  warsztatów wokół trudnych tematów w szkole.

Co się będzie działo:

W pierwszym etapie działania w projekcie ”Trudny temat: weź to na warsztat” wybierzemy 30 zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych (klasy 4-6) i  ponadpodstawowych w Polsce, które zidentyfikują tematy trudne i kontrowersyjne, wokół których powstają konflikty: w szkole, ich miejscowości, a także w przestrzeni wirtualnej. Po przeprowadzonej diagnozie z wykorzystaniem zaproponowanych narzędzi młodzież we współpracy z opiekunem wybierze jedną z zaproponowanych ścieżek działania wokół wybranego tematu: edukacja filmowa, teatr forum, kampanie społeczne, okrągły stół,  warsztaty bez przemocy.

Uczniowie i nauczyciele wypracują i sprawdzą wybrany model pracując metodą projektu. Najlepsze rozwiązania, wzory oraz efekty szkolnych działań poddamy ewaluacji i opracujemy w formie gotowych poradników z materiałami pomocniczymi (TOOLKIT): ćwiczenia, materiały audiowizualne itp., które następnie upowszechnimy w Polsce i Europie.

W kolejnym etapie do projektu zaprosimy 200 szkół “zrzeszonych” z programem, które podejmą się wykorzystania przygotowanych narzędzi w swojej praktyce edukacyjnej. Temu działaniu towarzyszyć będzie także duża kampania społeczna skierowana do środowiska szkolnego i rodziców.

 

Jakie działania zaplanowaliśmy dla uczestników i uczestniczek?

Do pierwszego etapu programu zapraszamy 30 grup uczniowskich z całej Polski, pod opieką nauczyciela lub nauczycielki (opiekun/ka zgłasza grupę).

Młodzież otrzyma od nas wsparcie w postaci:  materiałów edukacyjnych  (metodycznych),  dwudniowych warsztatów inaugurujących projekt, jednodniowego, intensywnego warsztatu  w szkołach.

Dla uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek przygotujemy także szereg materiałów edukacyjnych oraz scenariusze zajęć. Wszystkie działania w programie są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie projektu: http://trudnytemat.ceo.org.pl/

Projekt jest inicjatywą Fundacji Evens i jest realizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej